Dokumentus dėl negalios nustatymo galite teikti ir neatvykdami į Agentūrą

Norėdami pateikti prašymus Agentūrai nustatyti negalią, atvykti į Agentūrą neprivalote: prašymus galima teikti siunčiant juos registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninių ryšių priemonėmis.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu ar per kurjerį, prašymas turi būti pasirašytas prašančiojo ar jo atstovo parašu, pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, tapatybės kortelės) kopija.

Dokumentus Agentūrai gali pateikti ir Jūsų šeimos nariai ar Jūsų įgalioti asmenys. Jei dokumentus teiks įgalioti asmenys, Agentūrai būtina pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Atnaujinimo data: 2024-02-09