Išmokos neįgaliesiems, auginantiems vaikus

Paraiškų ir ataskaitų formos (pildo savivaldybės)

Metinė paraiška išlaidoms socialinei paramai pinigais gauti 2022 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita 2022 m.

BSI sąmata 2022 m.

BSI paraiška 2022 m.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 193 ,,Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-98 ,,Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (įsakymo pakeitimas).

2023 m. 15 miestų ir rajonų savivaldybėse mokėtos 20 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio išmokos vidutiniškai kas mėnesį 24 socialiai remtiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius Lietuvos Respublikoje įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.  Šios išmokos mokamos komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti.

Atnaujinimo data: 2024-02-21