2024-04-02

Savivaldybių atstovams – nuotolinės konsultacijos dėl pagalbos koordinavimo paslaugų #konsultacijos

Siekdami sklandaus tarpinstitucinio darbo, kovo 26-27 dienomis sukvietėme savivaldybių administracijas, joms pavaldžias įstaigas ir suinteresuotas institucijas, dalyvaujančias pagalbos koordinavime, į nuotolinį susitikimą. Susitikimą organizavo Metodinės pagalbos ir analizės skyrius bei direktoriaus pavaduotoja Jelena Ivančenko.

Per dvi dienas nuotolinėse konsultacijose dalyvavo apie 500 dalyvių. Jų metu Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros kolegos dalijosi įžvalgomis apie pagalbos koordinavimo modelį, kurio esmė – ne asmuo su negalia ieško institucijos, o institucija ieško asmens, norėdama jam padėti.

Taipogi, aptarėme pagalbos plano sudarymo, individualios pagalbos klausimyno pensinio amžiaus asmenims pildymo ypatumus. Kalbėjome apie sunkumus, kurie kyla įstaigoms pradedant dirbti naujame SPIS posistemyje, ir ieškojome sprendimų, kaip gerinti tarpinstitucinius informacijos mainus, kol sistema funkcionuoja nepilnai.

Drauge su savivaldybių atstovais, nepaisant administracinės naštos, žmogiškųjų išteklių trūkumo ir technologinių nesklandumų, turime dirbti tokiu būdu, kad asmeniui su negalia pagalbos koordinavimo poreikis būtų nustatomas kokybiškai ir asmenį pasiektų reikalingos priemonės ir (ar) paslaugos laiku.

Daugiau informacijos apie pagalbos koordinavimo pristatymą:https://anta.lrv.lt/lt/informacija-savivaldybems/