Praneškite apie korupciją tel. (+370) 5 260 8371, el. p. [email protected]

Praneškite apie korupciją tel. (+370) 5 260 8371 el. p. [email protected]

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

ANTAA, siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą, skatindama pilietinį aktyvumą ir siekdama didinti visuomenės pasitikėjimą,  įgyvendindama Pranešėjų apsaugos įstatymą, siekia sudaryti visas sąlygas ir galimybes atskleisti daugiau pažeidimų atvejų, taip pat ir korupcinio pobūdžio.

Informaciją apie pažeidimus ir neteisėtus veiksmus galite pranešti:

  • pasitikėjimo telefonu (+370) 5 260 8371 (visą parą)
  • elektroniniu paštu [email protected] arba užpildydami pranešimo formą:

Atnaujinimo data: 2024-03-20