• Šiame puslapyje Jūs galite pateikti informaciją apie Agentūros darbuotojų teisės aktų pažeidimus.
  • Jūsų informaciją išnagrinės Prevencijos skyriaus darbuotojai ir priims sprendimą dėl jos panaudojimo.
  • Prevencijos skyriaus darbuotojai užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešimas: Nurodykite kokio pobūdžio nusižengimą padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką, asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus, Jūsų nuomone, reikšmingus duomenis.

Vardas, pavardė
Gimimo data
Telefonas
El. paštas
Adresas
* Pranešimas
* Apie Agentūros atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal mano pranešimą:
* ASMUO, PATEIKĘS PRANEŠIMĄ, APIE AGENTŪROS ATLIKTUS VEIKSMUS, PRIIMTUS SPRENDIMUS GALI BŪTI NEINFORMUOJAMAS, JEI JIS NENURODO SAVO VARDO IR PAVARDĖS, GIMIMO DATOS IR TELEFONO NUMERIO ARBA EL. PAŠTO ADRESO AR KITO ADRESO, KURIUO GALIMA PATEIKTI ATSAKYMĄ.