Darbotvarkės

 

Darbotvarkė

2024

 • 2024-03-18

  08:30 - Vidinis Agentūros pasitarimas

  09:30 - Agentūros vedėjų susirinkimas

  11:00 - Pasitarimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

  13:00 - Grupinio gyvenimo namų atidarymas

 • 2024-02-27

  08:56 - Atostogos iki kovo 15 d.

 • 2024-02-22

  09:15 - Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

  09:45 - Susitikimas dėl Agentūros reikalų aptarimo

  13:30 - Susitikimas ANTA ir Proit dėl einamų sistemos darbų

  14:30 - Metinis Direktorės Eglės Čaplikienės veiklos vertinimo pokalbis su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 • 2024-02-21

  10:00 - Susitikimas su Klaipėdos teritorinių skyrių darbuotojais.

 • 2024-02-20

  11:00 - Susitikimas su Šalčininkų r. savivaldybės ligoninės ir ASPĮ atstovais.

  14:00 - Dalyvauja grupinio gyvenimo namų statybos darbų užbaigimo ir atidarymo iškilmėse Lentvaryje, Trakų raj.

 • 2024-02-19

  09:30 - Vyksta susirinkimas su Administracijos skyrių vedėjais.

  11:00 - Pasitarimas dėl kandidato atrankos į JT komitetą.

 • 2024-02-15

  10:00 - Susitikimas su Vaikų ir jaunimo diabeto klubu DIABITĖ dėl negalios vertinimo kriterijų

  13:00 - Susitikimas su NVO dėl negalios vertinimo pokyčių

  14:00 - Vyksta Lyderystės akademijos kompetencijų vertinimo pristatymas

 • 2024-02-14

  09:00 - Susitikimas su Aplinkos ministerijos atstove Dalia Gudaitiene Holiman

  10:00 - Susitikimas su Lietuvos komunikacijos asociacijos atstovu

  11:00 - Kassavaitinis ANTA darbuotojų keltų klausimų ir jų sprendimų aptarimas

  13:00 - Susitikimas dėl negalios reformos įgyvendinimo su SODRA

  14:00 - Susitikimas su UAB Proit atstovais

 • 2024-02-13

  09:00 - Susitikimas su Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktore

  10:00 - Susitikimas su Gestų kalbos vertimo centro direktore

  12:30 - Susitikimas dėl socialinių paslaugų

 • 2024-02-12

  11:00 - Pasitarimas dėl kandidato atrankos į JT komitetą

  13:00 - Dėl sprendimo nustatyti TPP

 • 2024-02-08

  10:30 - Susitikimas dėl negalios prilyginimo

  13:00 - Lyderystės akademijos etapas - Kompetencijų vertinimo pristatymas

  13:30 - Susitikimas dėl negaliai jautrios kalbos gairių adaptavimo

 • 2024-02-07

  10:00 - Susitikimas su Agentūros darbuotojais

  15:00 - Susitikimas dėl inovatyvių komunikacijos priemonių