>

Darbotvarkės

 

Darbotvarkė

2024

 • 2024-04-18

  09:00 - Pasitarimas dėl projekto valdymo grupės

  10:00 - STT antikorupcinio švietimo paskaita, tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose.“

  13:30 - Susitikimas su UAB Proit dėl einamųjų sistemos darbų

 • 2024-04-17

  10:00 - Susitikimas aktualiais Agentūros klausimais

  15:00 - Susitikimas su LKD prezidente ir bendrijos Pagava vadove

 • 2024-04-16

  09:00 - Susitikimas su Všį Valakupių reabilitacijos centro direktore Tatjana Ulbiniene

  10:00 - Kassavaitinis susitikimas dėl aktualių Agentūros klausimų

  14:00 - Kasssavaitinis Pertvarkos projekto susitikimas

 • 2024-04-10

  09:30 - Interviu žiniasklaidai dėl Asmeninio asistento

  10:00 - Pasitarimas dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje

  11:15 - Interviu: Mūsų žodis

  13:00 - Neįgaliųjų teisių komisijos posėdis

 • 2024-04-09

  09:30 - Vidinis agentūros pasitarimas

  14:00 - Reguliarus Pertvarkos projekto susitikimas

 • 2024-04-08

  09:30 - Agentūros vedėjų susirinkimas

  11:00 - Pasitarimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

  13:00 - Kassavaitinis susitikimas Agentūros aktualiais klausimais

  14:00 - Kandidatų į JT Neįgaliųjų teisių komitetą atrankos komisijos posėdis

 • 2024-04-04

  09:00 - Pasitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros paslaugų prieinamumo klausimais

  13:00 - Gerovės tarybos posėdis

  13:30 - Susitikimas su Proit dėl einamųjų sistemos darbų

  14:00 - Susitikimas su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais

 • 2024-04-03

  09:00 - Susitikimas Gestų kalbos centro darbo tarybos pirmininke

  10:00 - Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos tikslui įgyvendinti vykdomų veiklų

  11:00 - Gyventojų slaugos ir globos komisijos posėdis

  14:00 - Susitikimas dėl būsto pritaikymo aktualijų

  15:30 - Susitikimas dėl Agentūros komunikacijos plano

 • 2024-04-02

  09:00 - Susitikimas dėl negaliai jautrios kalbos viešinimo

  10:00 - Reguliarus susitikimas dėl aktualių Agentūros klausimų

  14:00 - Reguliarus Pertvarkos projekto susitikimas

  15:30 - Susitikimas dėl TPP poreikio nustatymo sprendimų

 • 2024-03-28

  09:00 - Susitikimas dėl pagalbos koordinavimo, klausimyno pildymo

  13:00 - Pasitarimas asmenų su negalia gerovės koordinatorių

  13:30 - Susitikimas ANTA ir Proit dėl einamų sistemos darbų

  15:00 - Vidiniame Agentūros susirinkime

 • 2024-03-27

  13:00 - Neįgaliųjų teisių komisijos posėdis

 • 2024-03-26

  09:00 - Susitikimas dėl pagalbos koordinavimo, klausimyno pildymo

  10:00 - Dėl negaliai jautrios kalbos gairių adaptavimo

  10:30 - Pasitarimas dėl Agentūros aktualių klausimų

  13:30 - Programos turinio aptarimas su Žilvinu Beniušiu

  14:00 - Reguliarus Pertvarkos projekto susitikimas

  15:00 - Prieinamumo komisijos posėdis