Asmens duomenų apsauga

Rūpindamiesi Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, parengėme asmens duomenų tvarkymo Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politiką (toliau – privatumo politika), kuria siekiame ir įsipareigojame užtikrinti sąžiningą, saugų ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir tvarkymą. Taip pat šiuo dokumentu norime informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu ar raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokiu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, kai Jūsų duomenis tvarko Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau- Agentūra).

Atsižvelgiant į tai, jog privatumo politika gali būti keičiama, rekomenduojame Jums šią politiką periodiškai peržiūrėti. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), o taip pat kitais teisės aktais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR TEISINĖS APSAUGOS ASMENS SU NEGALIA TEISIŲ APSAUGOS AGENTŪROJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS POLITIKA

ES bendras duomenų apsaugos reglamentas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

NDNT vaizdo stebėjimo įrangos naudojimo bei vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Prašymas susipažinti su vaizdo duomenimis

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnė

Lina Juonytė

Prevencijos skyriaus patarėja

Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

Tel.+370 691 45948

El. p. [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Atnaujinimo data: 2024-03-28