Socialinės globos įstaigos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS SUAUGUSIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

2024-05-14

 

Eil.

Nr.

Globos įstaigos pavadinimas

 

Planinis vietų skaičius

 

Laisvos vietos

 

Laukiančiųjų eilėje skaičius

 1.  

Adakavo socialinių paslaugų namai

219

-

12

 1.  

Aknystos socialinės globos namai

290

-

14

 1.  

Alg. Bandzos socialinių paslaugų namai

63

-

10

 1.  

Didvyžių socialinės globos namai

213

-

-

 1.  

Dūseikių socialinės globos namai

204

-

3

 1.  

Ilguvos socialinės globos namai

72

-

2

 1.  

Jasiuliškių socialinės globos namai

240

-

14

 1.  

Jotainių socialinės globos namai

168

-

16

 1.  

Jurdaičių socialinės globos namai

243

-

16

 1.  

Kalvarijos socialinės globos namai

93

-

9

 1.  

Kėdainių socialinės globos namai

150

-

6

 1.  

Kupiškio socialinės globos namai

135

-

13

 1.  

Lavėnų socialinės globos namai

97

-

10

 1.  

Linkuvos socialinės globos namai

250

-

9

 1.  

Macikų socialinės globos namai

320

-

13

 1.  

Marijampolės spec. socialinės globos namai:

Stacionarus globos padalinys

Grupinio gyvenimo namų padalinys

Specializuotas slaugos ir socialinės globos namų padalinys**

 

37

20

40

 

-

1

-

 

4

-

3

 1.  

Padvarių socialinės globos namai

214

-

42

 1.  

Prūdiškių socialinės globos namai

208

-

23

 1.  

Skemų socialinės globos namai

319

-

15

 1.  

Spec. socialinės globos namai ,,Tremtinių namai“

86

-

17, iš kurių

12 tremtiniai*

 5 kiti asmenys

 1.  

Stonaičių socialinės globos namai

150

-

6

 1.  

Strėvininkų socialinės globos namai

190

-

2

 1.  

Strūnos socialinės globos namai

185

-

7

 1.  

Suvalkijos socialinės globos namai

166

-

1

 1.  

Utenos socialinės globos namai

254

-

10

 1.  

Veisiejų socialinės globos namai

126

-

6

 1.  

Visagino socialinės globos namai

148

-

9

 1.  

Zarasų socialinės globos namai

194

-

10

 1.  

N. Genytės socialinės globos namai

151

6

-

 1.  

Ventos socialinės globos namai

161

-

-

 1.  

Socialinės globos centras „Vija“

140

-

2

 

Iš viso:

5546

7

304

 

 * Tremtiniai apgyvendinami pirmumo eile

**Globos namų specializuotame slaugos ir socialinės globos padalinyje pirmumo teise apgyvendinami suaugę asmenys su sunkia negalia, kuriems jau teikiama socialinė globa socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia.

Informacija apie eiles teikiama telefonu 8 648 03 124

 • Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – valstybės Globos namai), sprendimo kopiją išsiunčia Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrai prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Agentūra).
 • Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.
 • Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas).
 • Jei Globos namuose yra laisvų vietų, Agentūra siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Agentūra siuntimo kopija pateikia savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.
 • Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.
 • Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.
 • Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Agentūra. Valstybės Globos namuose asmenys negali būti apgyvendinti be eilės – skubos tvarka.
 • Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose sudaroma pagal savivaldybių sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose gavimo Agentūroje datą. Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos eilės numerį.

• Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.
• Agentūra turi teisę neišduoti siuntimo į valstybės Globos namus tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Agentūra apie tai turi informuoti savivaldybę.

 

Įstaiga

Adresas

Kontaktai

Adakavo socialinių paslaugų namai 

J. Adakauskio g.1, Adakavo k., Skaudvilės sen.,
LT-73444 Tauragės r.

Tel. / faks. (8 446) 58 988
El.p. [email protected]
Tinklalapis www.adakavosgn.lt/

Aknystos socialinės globos namai

Miško g. 2, Aknystų k.,
Debeikių sen.,
LT-29373 Anykščių r.

Tel. (8 381) 57 800
El.p. [email protected]
Tinklalapis http://www.aknystossgn.lt/

Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai

Staniūnų g. 41, LT-36127 Panevėžys

Tel. (8 45) 58 75 34
Faks. (8 45) 58 75 33
El. p. [email protected] 
Tinklalapis http://www.socnamai.lt

Didvyžių socialinės globos namai

Beržų g. 2, Augalų k.,
Klausučių sen.,
LT-70196 Vilkaviškio r.

Tel. (8 342) 53 260
El.p. [email protected]
Tinklalapis www.dsgn.lt

Dūseikių socialinės globos namai

Stoties g. 14, Dūseikių k.,
LT-88188 Telšių r.

Tel. (8 444) 20 002
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.duseikiusgn.lt

Ilguvos socialinės globos namai

Dvaro g. 36, Ilguvos k., Kriūkų sen.,
LT-71201 Šakių r.

Tel. (8 345) 68 407
Faks. 8 (345) 50 412
El. p. [email protected] 
Tinklalapis www.isgn.lrv.lt

Jurdaičių socialinės globos namai

Dvaro g. 25, Jurdaičių k.,
LT-84377 Joniškio r.

Tel. / faks. (8 426) 60 912
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.jurdaiciusgn.lt/

Jotainių socialinės globos namai

Dvaro g. 1, Jotainių k.,
Vadoklių sen.,
LT-38215 Panevėžio r.

Tel. / faks. (8 45) 55 4736
El.p. [email protected]
Tinklalapis http://www.jotainiuglobosnamai.lt/

Jasiuliškių socialinės globos namai

Jasiuliškių k., Vidiškių sen.,
LT-20355 Ukmergės r.

Tel. (8 340) 44 875
Tel. / faks. (8 340) 44 888
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.jasiuliskiusgn.lt

Kėdainių socialinės globos namai

Stoties g. 2, Šlapaberžės k., Dotnuvos sen.,
LT-58319 Kėdainių r.

Tel. / faks. (8 347) 60 144
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.ksgn.lt/

Kalvarijos socialinės globos namai

Ąžuolo g. 3, Kušliškių k.,
LT-69200 Kalvarijos sav.

Tel. / faks. (8 343) 23 205
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.kalvarijosgn.lt/

Kupiškio socialinės globos namai

Kikonių g. 20, Šnipeliškio k.,

LT-40333 Kupiškio r.

Tel. (8 459) 35 560
Faks. (8 459) 38 156
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.globosnamai.org/

Lavėnų socialinės globos namai

Lavėnų k. 3, Pumpėnų sen.,
LT-39230 Pasvalio r.

Tel. (8 451) 43 617
El. p. [email protected]
Tinklalapis http://www.lavenusgn.lt/

Linkuvos socialinės globos namai

Linkavičių k. 1, Guostagalio sen.,
LT-83405 Pakruojo r.

Tel. / faks. (8 421) 48 149
El. p. [email protected]

Tinklalapis http://www.linkuvossocglobosnamai.lt/

Macikų socialinės globos namai

Vilties g. 2Macikų k.,
LT-99156 Šilutės r.

Tel. / faks. (8 441) 56 571
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.macikaigloba.lt/

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

Bažnyčios g. 23A,
LT-68298 Marijampolė

Tel. (8 343) 56 459
Faks. (8 343) 56 681
El. p. [email protected]
Tinklalapis: msgn.lrv.lt 

Prūdiškių socialinės globos namai

Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k.,

LT-13223 Vilniaus r.

Tel. (8 5) 249 3496
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.prudiskiusgn.lt

Nijolės Genytės socialinės globos namai

Klevų g. 27, Pabradė,
LT-18180 Švenčionių r.

Tel. / faks. (8 387) 54 585
El. p.  [email protected]
Tinklalapis http://www.ngenytesocgloba.lt/

Padvarių socialinės globos namai

Vilties g. 12, Padvarių k.,
LT-97157 Kretingos r.

Tel. (8 445) 48 378
Faks. (8 445) 48 379
El. p. [email protected]
Tinklalapis http://www.padvariai.lt/

Suvalkijos socialinės globos namai

Petro Katiliaus g. 22,
Katiliškių k., Šunskų sen.,
LT-68463 Marijampolės sav.

Tel. / faks. (8 343) 51 424
El. p. [email protected]
Tinklalapis http://www.suvalkijossgn.lt/

Strėvininkų socialinės globos namai

Mokyklos g. 46,
Mūro Strėvininkų k.,
Žiežmarių sen.,
LT-56202 Kaišiadorių r. sav.

Tel. /  faks. (8 346) 53 538
El.p.[email protected]
Tinklalapis http://www.strevininkusgn.lt/

Skemų socialinės globos namai

Klevų g. 10, Skemų k.,
Rokiškio kaimiškoji sen.,
LT-42104 Rokiškio r.

Tel. (8 458) 73183
Faks. (8 458) 75846
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.skemai.lt/

Strūnos socialinės globos namai

Strūnos k. 5, Strūnaičio sen., Vidutinės pašt.,
LT-18140 Švenčionių r.

Tel. / faks. (8 387) 48 610
El.p. [email protected]    
Tinklalapis http://www.strunosgn.lt/

Stonaičių socialinės globos namai

Babrungo g. 12, Stonaičių k.,
LT-90103 Plungės r.

Tel. (8 448) 51 221
El.p. [email protected]
Tinklalapis http://www.stonaiciusgn.lt/

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“

Rukeliškių g. 30,
LT-10101 Vilnius

Tel. / faks. (8 5) 230 0295
El. p. tremtiniunamai@gmail.com  
Tinklalapis www.tremtiniunamai.lt/

Utenos socialinės globos namai

Kupiškio g. 66, LT-28175 Utena

Tel. (8 389) 73 451
Faks. (8 389) 71 908
El. p. [email protected]  
Tinklalapis www.utenossgn.lt/

Veisiejų socialinės globos namai

Ryto g. 15, Kailinių k.,
Veisiejų sen.,
LT-67336 Lazdijų r.

Tel. (8 318) 56 286
Faks. (8 318) 56 723
El. p.  [email protected] 
TInklalapis http://www.veisiejusgn.lt/

Socialinės globos centras „Vija“

Apuolės g. 44,
LT-48302 Kaunas

Tel. (8 37) 361 671
Faks. (8 37) 361 547
El. p. [email protected]
Tinklalapis https://www.vijoscentras.lt/

Ventos socialinės globos namai

Sodų g. 1, Paeglesių k.,
Ventos sen.,
LT-85335 Akmenės r.

Tel. / faks. (8 425) 39 484
El. p. i[email protected]
Tinklalapis www.ventossgn.lt

Visagino socialinės globos namai

Dūkšto kelias 68,
LT-31147 Visaginas

Tel. (8 386) 61 275
Faks. (8 386) 31 444
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.vsgn.lt/

Zarasų socialinės globos namai

Aušros g. 18B,
LT-32133 Zarasai

Tel. (8 385) 46 650
Mob. 8 640 27881
El. p. [email protected]
Tinklalapis www.zarasusgn.lt

 

 

 

 

 

 

Valstybės socialinės globos įstaigų, teikiančių trumpalaikę socialinę globą, sąrašas ir jų trumpalaikės socialinės globos kainos 2024 m.

Eil. Nr.Įstaigos pavadinimasSocialinės globos kaina eurais

 

mėnesiui

 
 
asmeniui su negaliaasmeniui su sunkia negalia 
1Adakavo socialinių paslaugų namai 1230,001300,00 
2Aknystos socialinės globos namai 1200,001320,00 
3Alg. Bandzos socialinių paslaugų namai 1310,001360,00 
4Didvyžių socialinės globos namai 1200,001260,00 
5Dūseikių socialinės globos namai 1230,001350,00 
6Jasiuliškių socialinės globos namai 1170,001240,00 
7Jotainių socialinės globos namai 1210,001350,00 
8Jurdaičių socialinės globos namai 1200,001260,00 
  9Kalvarijos socialinės globos namai 1250,001380,00 
  10Kėdainių socialinės globos namai 1220,001370,00 
 11Kupiškio socialinės globos namai 1220,001400,00 
 12Lavėnų socialinės globos namai 1250,001400,00 
 13Linkuvos socialinės globos namai 1180,001270,00 
 14Padvarių socialinės globos namai 1260,001375,00 
 15Nijolės Genytės socialinės globos namai 1350,001410,00 
 16Prūdiškių socialinės globos namai 1280,001400,00 
 17Marijampolės spec. socialinės globos namai 1370,001470,00 
 18Skemų socialinės globos namai 1170,001300,00 
 19Suvalkijos socialinės globos namai 1220,001340,00 
 20Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ 1370,001530,00 
 21Utenos socialinės globos namai 1210,001320,00 
 22Visagino socialinės globos namai 1200,001270,00 
 23Zarasų socialinės globos namai 1250,001350,00 
 24Ventos socialinės globos namai 1350,001470,00 
 25SPC „Vija” 1350,001450,00 
     
     
    

Socialinės globos kainos 2024 m. valstybės socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia

Eil. Nr.Įstaigos pavadinimasSocialinės globos kaina, EUR/mėn.Grupinio gyvenimo namų
padalinyje
asmeniui su negaliaasmeniui su sunkia negaliaasmeniui su negalia / asmeniui su sunkia negalia
1.Adakavo socialinių paslaugų namai1230,001300,001350,00 / 1440,00
2.Aknystos socialinės globos namai1200,001320,001310,00 / 1440,00
3.A.Bandzos socialinių paslaugų namai1310,001360,001260,00 / 1440,00
4.Didvyžių socialinės globos namai1200,001260,001340,00 / 1400,00
5.Dūseikių socialinės globos namai1230,001350,001350,00 / 1410,00
6.Ilguvos socialinės globos namai1270,001470,00 
7.Jurdaičių socialinės globos namai1200,001260,001270,00 / 1390,00
8.Jotainių socialinės globos namai1210,001350,001250,00 / 1370,00
9.Jasiuliškių socialinės globos namai1170,001240,001270,00 / 1380,00
10.Kėdainių socialinės globos namai1220,001370,001370,00 / 1435,00
11.Kalvarijos socialinės globos namai1250,001380,001350,00 / 1400,00

 

1360,00 / 1410,00

12.Kupiškio socialinės globos namai1220,001400,00 
13.Lavėnų socialinės globos namai1250,001400,001380,00 / 1450,00
14.Linkuvos socialinės globos namai1180,001270,001270,00 / 1390,00
15.Macikų socialinės globos namai1170,001300,001280,00 / 1380,00
16.Marijampolės specialieji socialinės globos namai1370,001470,001490,00 / 1560,00
17.Prūdiškių socialinės globos namai1280,001400,001330,00 / 1390,00
18.Padvarių socialinės globos namai1260,001375,001380,00 / 1470,00
19.Suvalkijos socialinės globos namai1220,001340,001340,00 / 1440,00
20.Strėvininkų socialinės globos namai1220,001320,001375,00/ 1470,00
21.Skemų socialinės globos namai1170,001300,001280,00 / 1380,00
22.Strūnos socialinės globos namai1210,001320,00 
23.Stonaičių socialinės globos namai1180,001310,00 
24.Specialieji socialinės globos namai ,,Tremtinių namai”1370,001530,00 
25.Utenos socialinės globos namai1210,001320,00 
26.Veisiejų socialinės globos namai1200,001370,00 
27.Visagino socialinės globos namai1200,001270,001360,00 / 1380,00
28.Zarasų socialinės globos namai1250,001350,001370,00 / 1470,00
29.N. Genytės socialinės globos namai1350,001410,001460,00 / 1500,00

 

1450,00 / 1550,00

30.Ventos socialinės globos namai1350,001470,001450,00 / 1550,00
31.Socialinės globos centras „Vija”1350,001450,001470,00 / 1540,00

Atnaujinimo data: 2024-05-15