Projektas „Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas“

LT_00_Fichier de reproduction Next Generation EU_PANTONE.jpgNKL-Logo_Vertical-RGB.png

Projekto „Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas“ tikslas – skaitmenizuoti žmonėms su negalia teikiamas paslaugas bei didinti šių paslaugų prieinamumą. 

Įgyvendinant projektą, bus įvykdytos tokios veiklos:

1.    Negalios nustatymo ir kontrolės posistemio sukūrimas Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS). Negalios nustatymo ir kontrolės posistemis SPIS įgalins Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - ANTA) kokybiškiau bei efektyviau vykdyti veiklą ir teikti paslaugas. Negalios nustatymo ir kontrolės posistemis bus sukurtas, siekiant modernizuoti ANTA informacinę sistemą. 
2.    Techninių pagalbos priemonių (toliau – TPP) užsakymo ir išdavimo posistemio sukūrimas SPIS. TPP užsakymo ir išdavimo posistemis SPIS bus sukurtas, siekiant realizuoti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro veiklai reikalingus funkcionalumus
3.    Paslaugos „Kas man priklauso“ programinės įrangos sukūrimas. Posistemis „Kas man priklauso“ skirtas surinkti duomenis apie asmenį ir įgyvendinti automatinį vertinimą bei taip identifikuoti asmeniui galimų gauti paslaugų sąrašą. 
4.    Gestų kalbos vertimo paslaugų užsakymo ir teikimo posistemio sukūrimas SPIS. Lietuvių gestų kalbos vertimo užsakymo sukūrimas, darbo organizavimo įrankių įdiegimas bei programinės įrangos produkto parengimas lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų suteikimui nuotoliniu būdu.
5.    Kitų el. paslaugų realizavimas ir esamų sprendimų pritaikymas. Savivaldybėms aktualių paslaugų sukūrimas, stebėsenos ir kontrolės įrankių, darbo organizavimo įrankių SPIS pritaikymas naujoms paslaugoms.
Įvykdžius projektą bus sukurti e. paslaugų teikimo sprendimai, kurie sudarytų sąlygas žmonėms su negalia ir spec. poreikių turintiems asmenims vienoje vietoje kuo paprasčiau ir greičiau gauti e. paslaugas, o atsakingoms institucijoms – jas teikti.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023–2026 m.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-15