Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų, neteisėto atlygio perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimotvarkos aprašas.
 

ANTAA galioja „nulinė dovanų“ politika, kuri reiškia, kad:

 • valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės;
 • valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (toliau – Įstatymas), tačiau tokiu atveju apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojamas Prevencijos skyriaus darbuotojas (teritoriniame skyriuje – skyriaus vedėjas).
 • jei valstybės tarnautojui ar darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti / ji turi būti grąžinta dovanos davėjui, o nesant tokios galimybės —apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojamas Prevencijos skyriaus darbuotojas (teritoriniame skyriuje – skyriaus vedėjas).
 • ANTAA vidinėse taisyklėse yra reglamentavusi, kad valstybės tarnautojui ar darbuotojui gavus dovaną pagal Įstatymą (t. y. dovaną pagal tarptautinį protokolą, tradicijas arba jei tai reprezentacijai skirta dovana) apie tokį dovanojimo faktą informuojama Prevencijos skyriaus darbuotoją (teritoriniame skyriuje – skyriaus vedėją), kuri, įvertinusi dovaną priima vieną iš šių sprendimų:
 • jei dovanos vertė daugiau nei 150 eurų, dovana laikoma valstybės nuosavybe;
 • jei dovanos vertė mažiau nei 150 eurų:
  • dovana grąžinama dovaną gavusiam darbuotojui ir ji tampa jo nuosavybe. Darbuotojas gali su dovana elgtis taip, kaip jam atrodo priimtina. Darbuotojo pageidavimu dovana gali būti užregistruojama ir perduodama Agentūrai (naudoti, eksponuoti ir pan.);
  • dovana (išskyrus vardines dovanas) lieka Agentūrai (kai dovaną perduoda teritorinio skyriaus Darbuotojas – teritoriniame skyriuje) ir, jeigu yra galimybė, naudojama darbo reikmėms;
  • dovana atiduodama labdarai.

Taip pat ANTAA vidinėse taisyklėse yra reglamentavusi, kad ANTAA valstybės tarnautojas ar darbuotojas kitokio pobūdžio dovanų nei įvardintos Įstatyme priimti negali, todėl jei:

 • valstybės tarnautojui ar darbuotojui bandoma įteikti dovaną, gautą ne pagal Įstatymą, jis turi atsisakyti ją priimti;
 • dovanos, gautos ne pagal Įstatymą, atsisakyti priimti neįmanoma (pvz., ji paliekama valstybės tarnautojui ar darbuotojui nematant ant stalo / atsiunčiama paštu ir pan.), tokiu atveju nedelsiant turi būti informuojama Prevencijos skyriaus darbuotojas (teritoriniame skyriuje – skyriaus vedėjas).

VTEK patvirtino Rekomendacines gaires dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų. Su jomis galima susipažinti čia.

 DOVANŲ IR NETEISĖTO ATLYGIO REGISTRAS: 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-16