• Viešųjų pirkimų komisija
  • Valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros komisija
  • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją komisija
  • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros  prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos saugiųjų dokumentų blankų inventorizavimo, nurašymo ir sunaikinimo komisija
  • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ilgalaikio turto ir atsargų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo komisija
  • Nuolatinė Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos psichologinio smurto atvejų tyrimo ir prevencijos komisija
  • Darbo grupė

Atnaujinimo data: 2024-05-10